Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Eylül 2021

Katılımcılar ve Katılım Koşulları

Sempozyum, yurt içinden ve dışından tüm akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.

Sempozyuma birden fazla bildiri ile katılmak mümkündür. 3’ten fazla araştırmacıyla hazırlanmış ortak bildiri kabul edilmez. Oturumlarda her bir bildiri için en fazla 20 dk. ayrılacaktır.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir.

200-300 sözcüğü aşmayacak biçimde ve hem İngilizce hem de Türkçe hazırlanacak bildiri özetleri  15 KASIM 2019 tarihine kadar bilgi@golcukservetifunun.com adresine gönderilmelidir. Bildiri özetleri  ekte belirtilen özet yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Gönderilen bildirilerin kabul edilip edilmediği başvuru sahiplerine 25 EKİM 2019tarihine kadar bildirilecek ve 2 Aralık 2019 tarihine kadar sempozyum programı sempozyum resmi sayfasında açıklanacaktır.

Bildirileri kabul edilen katılımcılar arasından bildiri tam metninin yayımlanmasını isteyenler bilgi@golcukservetifunun.com adresine gönderecekleri tam metnin  yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Bildiri tam metninin yayımlanması için telif ödenmeyecektir. Tam bildiri metinlerinin son kabul tarihi 22 KASIM 2019’dur. Bildiri tam metni için ekteki makale yazım kuralları esastır.

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 200-300 kelimelik bildiri özetlerini yukarıda bildirilen son tarihe kadar bilgi@golcukservetifunun.com adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/ düzeltme/ ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 15 KASIM 2019 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır.  Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 22 KASIM 2019 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli Word dosyası olarak bilgi@golcukservetifunun.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dahil edilecektir.

Sunuş

Sempozyumda bildiri süresi 20 dakikadır. Oturumlar Türkçe ve İngilizce olarak sunulan bildirilerden oluşturulacaktır.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200-300’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (KURT, 2019: 120) şeklinde; dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  9. Bildiri metinleri 10 ile 20 sayfa arasında olmalıdır.