Web sitemize hoşgeldiniz, 23 Eylül 2021

Sempozyum Programı

20 ARALIK 2019 CUMA

AÇILIŞ:  20 Aralık 2019 Cuma/10:00-11:15

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

AÇILIŞ OTURUMU

20 Aralık 2019 Cuma/ Saat: 11:20-12.20

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

Prof. Dr. M.Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü)

Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergâhı İnişler ve Yokuşlar

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

ÖZEL OTURUM (Servet-i Fünûn)

20 Aralık 2019 Cuma /Saat: 14:30-15.45

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

                        1-Oturum/ Oturum Başkanı (Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk)

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk: “Servet-i Fünun Dergisinde Yayınlanan Reklamlar Işığında Abdülhamit Dönemi Tüketim Kültürü”

Doç. Dr. Halim Kara: “Emperyalizm Çağında Başkent İstanbul’dan Dünyaya Bakmak: Servet-i Fünun’da Dünya Haberleri”

Doç. Dr. Konul Hacıyeva “Servet-i Fünun Dergisinde Yazan Aydınlar Süleyman Nazif ve M. Fuad Köprülü’nün Azerbaycan Şairlerine Yönelik Araştırmaları Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın: “Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat Bilimiyle İlgili Bilinmeyen Üç Yazısı

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak: “Servet-i Fünûn’un (1896-1901) Coğrafyası ve Edebiyat Tarihini Yeniden Düşünmek

20 ARALIK 2019 CUMA

20 Aralık 2019 Cuma / Saat: 16:15-17:30

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

2-Oturum/ Oturum Başkanı Prof. Dr. Şaban Sağlık

Prof. Dr. Şaban Sağlık: Servet-i Fünûn Romanı Türk Romanı mı Türkçe Roman mı”?

Prof. Dr. Beyhan Kanter: “Servet-i Fünûn Romanında Kırık Gönüller Hasta/Yaralı Bedenler”

Doç. Dr. Mehmet Güneş: “Ayın Sûretinde Özyurdu ve Anneyi Bulmak Halid Ziya’nın ‘Onu Bekler’ Hikâyesi, Ahmet Haşim’in Şi’r-i Kamer Adlı Şiir Kitabı ve Radu Mihaileanu’nun Bir Şans Daha Filminde Ay İle Söyleşi

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Doğan: “Halit Ziya’nın Tutunamayan Hikâye Kahramanları”

Dr. Şaban Bıyıklı: Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın “Edebiyat-ı Cedide’nin Otopsisi” Adlı Eserine Göre Servet-i Fünun Edebiyatını Hazırlayan Sosyopolitik ve İktisadi Şartlar

21 ARALIK 2019 CUMARTESİ

21 Aralık 2019 Cumartesi / Saat: 9:30-10.45

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

3-Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Alaattin Karaca)

Prof. Dr. Alaattin Karaca:  Ahmet İhsan Tokgöz’ün Anılarında Devrin Matbuat Ortamı

Doç Dr. Ahmet Koçak: Servet-i Fünûn Sahibi Ahmet İhsan Avrupa’yı Nasıl Gördü ya da Bir Osmanlı Aydınının Avrupa İzlenimleri

Dr. Öğr. Üyesi: Oğuz Polatel: Arşiv Belgeleri Işığında Ahmet İhsan (Tokgöz) ve Basım Faaliyetleri

H. İhsan Sönmez: Ahmet İhsan Tokgöz ve Servet-i Fünûn Yazarlarının Yerel Düşünce ve Sosyal Dönüşüme Etkileri

21 ARALIK 2019 CUMARTESİ

21 Aralık 2019 Cumartesi / Saat: 11:15-12.25

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

4-Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Muharrem Dayanç)

Prof. Dr. Yakup Çelik: “Servet-i Fünûn Döneminin Türk Şiir Geleneğinde Yaptığı Değişimler

Prof. Dr. Muharrem Dayanç: “Tevfik Fikret’in Düşünce Dünyasındaki ‘Ana Kırılma’ Üzerine

Prof. Dr. Hilmi Uçan: “Tevfik Fikret Şiiri ve Metinlerarası İlişkiler”

Doç. Dr. Turgay Anar: Görsel Sanat Eserleri Şiirlerde Nasıl Dile Gelir?: Servet-i Fünûn Şiirinde Ekfrasis”

Dr. Öğr. Üyesi Birol Bulut : “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Perspektif”

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

21 Aralık 2019 Cumartesi/ Saat: 14:00-15.15

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

5.Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu)

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu: Tevfik Fikret’in ve Mehmet Akif’in Şiir Kitaplarının Başındaki Okurlara Seslenen Bentlerin Karşılaştırılması”

Prof. Dr. İhsan Safi: “Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Abdülhak Hamid Tarhan”

Prof. Dr. Muhammed Gür:“Süleyman Nazif’in Gözüyle Servet-i Fünûn

Doç. Dr. Ali Kurt : “ Cenap’ın Şiirindeki Rûh-i Kâinat Düşüncesinin Kökenleri”

Doç. Dr. Yasin Beyaz: “Cenap Şehabettin’in Mısır, Irak ve Suriye Seyahat Notları”

21 ARALIK 2019 CUMARTESİ

GENEL OTURUM

Edebiyat

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 9:30-10.45

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

1.Oturum /Oturum Başkanı ( Prof. Dr. Zeki Taştan)

Prof. Dr. İhsan Safi: “Makber’de İman, İsyan ve Küfür

Prof. Dr. Zeki Taştan: Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası ve F. Scott Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby Adlı Romanlarında Miras Yedilik ve Züppelik

Doç. Dr. Gulnoz Sattarova: “Özbek-Türk Öykülerinde Tipik Benzerlikler”

Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan:  “Necip Fazıl Kısakürek’in Hikâyelerinde Otobiyografinin Terapötik Fonksiyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer:  “Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Aşk”

Dil

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 11:15-12.25

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

2.Oturum /Oturum Başkanı ( Prof. Dr. Musa Duman)

Prof. Dr. Musa Duman: “ +LA Zarf Yapım Eki Yaşıyor mu?”

Doç. Dr. Yakup Yılmaz: “Türkiye Türkçesinin Genel Sözlüklerinde Etimolojik Göndermeler

Dr. Öğr. Üyesi Elmira Tölökova: “Kırgız Türkçesinde ve Kültüründe ‘Su’ kavramı alanı

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI

21 ARALIK 2019 CUMARTESİ

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 14:00-15.15

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

3.Oturum /Oturum Başkanı  (Prof. Dr. Hayati Develi)

Prof. Dr. Hayati Develi: “Yeni Türkçenin Oluşumda Servetifünûn’un Etkisi”

Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler:  “Hikâye-i Dendâniye Nüshalarının İncelenmesi ve Yeni Bulunan Nüshasının Tanıtımı

Prof. Dr. Mustafa Balcı: “İsmet Özel’in ‘Cinayetler Kitabı’nda Söz Varlığı”

Doç. Dr. Meqsud Selim: “1949 Sonrası Çin’deki Yeni Uygurca  Çalışmaları ve Gelişmeler